Ik kom uit een gesloten inrichting/gevangenis en heb hulp nodig

Kom je uit de gevangenis of gesloten inrichting en is begeleiding na detentie onderdeel van de strafmaatregel die is opgelegd, dan kunnen we je vanuit Neos helpen.

Voor je dan de gesloten inrichting of gevangenis verlaat, hebben wij al contact met de Reclassering. We vinden het namelijk belangrijk om je al zo goed mogelijk te leren kennen voor je bij ons in begeleiding komt.

Waarmee helpt Neos?

Neos begeleid je om stappen vooruit te kunnen zetten om zo de regie over het eigen leven weer terug te pakken. Die begeleiding kan vanaf een beschermde woonlocatie van Neos zijn, maar ook vanuit een eigen woonomgeving. We kijken daarin naar jouw situatie en wat nodig is. Samen gaan we vervolgens werken aan een betekenisvol leven voor je waarin jij je doelen kunt behalen. Dat is veelomvattend, maar grofweg helpen we je op de volgende gebieden: 

Hoe loopt het proces?

1
Intake
2
Start traject
3
Plannen en daginvulling
4
Doorstroom en evaluatie

1. Intake
Tijdens het intakegesprek wat je met ons hebt, maken we kennis met elkaar, om te zien of Neos de juiste match is voor je. Ook informeren we je tijdens dit gesprek over hoe het (voorgenomen) begeleidingstraject eruitziet, zodat je daar een goed beeld van hebt. Eén van de onderdelen binnen de begeleiding is dat we helpen met je financiën.

2. Start traject 
Als duidelijk is dat je bij Neos zult starten, dan voeren we een opnamegesprek met je (als je op een Neos locatie komt te wonen) of plaatsingsgesprek (als je vanuit een eigen locatie wordt begeleid). Met dat gesprek willen we je nog beter leren kennen en gaan we dieper in op het traject en jouw wensen, behoeften en verwachtingen. We willen een goede band met je opbouwen, daar steken we de eerste zes weken extra veel tijd in. 

Driegesprek
Dit gesprek vindt plaats in de eerste twee weken met jou, je begeleider en de Reclassering. Het doel van dit gesprek is om duidelijke afspraken te maken over de samenwerking en hoe je traject er precies uitziet. Alle acties en afspraken leggen we dan ook vast.


3. Plannen en daginvulling
We starten alle trajecten met een krachteninventarisatie en signaleringsplan.  Met de krachteninventarisatie krijgen we jouw krachten, interesses en wensen goed in beeld. Het signaleringsplan biedt inzicht in je gedrag en signalen die daarbij horen, zodat we je goed kunnen helpen en je ons om hulp kunt vragen. We gaan ook samen met jou kijken welke daginvulling passend is.

4. Doorstroom en evaluatie
Als je op een locatie woont, kun je op enig moment gaan doorstromen naar begeleiding op afstand, vanuit een eigen woning. Als die situatie zich voordoet, bespreken we dat eerst met elkaar om te zorgen voor een goede overgang en goede overdracht. Mocht je helemaal gaan uitstromen bij Neos of het traject om een andere reden stoppen, dan vindt een evaluatie van het traject plaats met jou, je wooncoach, trajectbegeleider en de Reclassering.