Informatie voor verwijzers

Om zorg te ontvangen van Neos is het belangrijk dat mensen een passende indicatie hebben.  Wij helpen mensen met de volgende indicaties:

  • Indicaties uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Indicaties uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Indicaties uit de Wet Forensische Zorg (Wfz).

Gezinsopvang (MO) en opvang en begeleiding slachtoffers huiselijk geweld
Wij helpen gezinnen die op straat komen te staan en als enige organisatie in Eindhoven slachtoffers van huiselijk geweld. In dit document vind je meer informatie over het aanmelden van slachtoffers van huiselijk geweld.

Jeugdzorg
Wij bieden geen ondersteuning op basis van de jeugdwet.

Heb je hulp nodig voor jezelf?

Zit je zelf vast in je situatie en heb je hulp nodig om hier uit te komen? Kijk dan op deze pagina.

Meer info