Ik heb psyschische problemen en lichamelijke verpleging/verzorging nodig

 

Heb je psychische en lichamelijke klachten en ben je (tijdelijk) niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan bieden wij beschermd wonen in combinatie met verpleegzorg. Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week ondersteuning aanwezig van verpleegkundigen/verzorgenden en je krijgt de mate van bescherming die bij jou aansluit. 

Hoe helpen we?

Op basis van een medische indicatie of een beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen hoe lang een verblijf voor jou noodzakelijk is en stellen we een actieplan op.  Zodra je gezondheid en omstandigheden het toelaten is het mogelijk om te verhuizen naar een andere locatie of ga je met of zonder ondersteuning terug naar je woning of woonvoorziening.

Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor deelnemers met een beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in.

Wij helpen je grofweg op de volgende gebieden:

Hoe loopt het proces?

1
Intake
2
Start traject
3
Plannen en daginvulling
4
Doorstroom en evaluatie

1. Intake
Tijdens het intakegesprek wat je met ons hebt, maken we kennis met elkaar, om te zien of Neos de juiste match is voor je. Ook informeren we je tijdens dit gesprek over hoe het (voorgenomen) begeleidingstraject eruitziet, zodat je daar een goed beeld van hebt. Eén van de onderdelen binnen de begeleiding is dat we helpen met je financiën.

2. Start traject 
Als duidelijk is dat je bij Neos zult starten, dan voeren we een opnamegesprek met je. Met dat gesprek willen we je nog beter leren kennen en gaan we dieper in op het traject en jouw wensen, behoeften en verwachtingen. 

3. Plannen en daginvulling
We starten alle trajecten met een krachteninventarisatie.  Met de krachteninventarisatie krijgen we jouw krachten, interesses en wensen goed in beeld.  We gaan ook samen met jou kijken welke daginvulling passend is.

4. Doorstroom en evaluatie
Als je op een locatie woont, kun je op enig moment gaan doorstromen naar begeleiding op afstand, vanuit een eigen woning. Als die situatie zich voordoet, bespreken we dat eerst met elkaar om te zorgen voor een goede overgang en goede overdracht. Mocht je helemaal gaan uitstromen bij Neos of het traject om een andere reden stoppen, dan vindt een evaluatie van het traject plaats met jou, je wooncoach en trajectbegeleider.