Organisatie

De Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) is ontstaan in het jaar 2000 uit een fusie van zeven kleinschalige opvangorganisaties. Een aantal van de rechtsvoorgangers zijn destijds opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief door de paters Augustijnen, enkele particulieren en de stichting Thomas van Villanova.


Hoe is Neos georganiseerd?


Organogram

Hier vind je het organogram van Neos. 

Bestuur

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit één persoon: de heer drs. R.M.P. Bakkes.

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 040-2501580 of per e-mail directiesecretariaat@neos.nl
Het reglement voor de Raad van Bestuur vind je hier.

Raad van Toezicht

Het toezicht op het bestuur van de organisatie berust bij de Raad van Toezicht bestaat uit:
De heer prof. dr. Marc Vermeulen (voorzitter)
De heer drs. E.J.M. Smeets
De heer R. Stevens
Mevrouw T. Oosterhof

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 040-2501580 of per e-mail directiesecretariaat@neos.nl
Het reglement voor de Raad van Toezicht vind je hier.
De visie op toezicht -  Raad van Toezicht vind je hier.

De Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen leden. De belangrijkste aandachtspunten zijn goede arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkplek en aandacht voor personele aspecten bij de beleidsvorming. 

De Cliëntenraad (CR)

De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van deelnemers en is een formeel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en adviesbevoegdheden. De missie van de CR is om in samenwerking met deelnemers, medewerkers, management en bestuur de omstandigheden op de locaties, waar nodig, te verbeteren. De CR bestaat o.a. uit ex-deelnemers en opereert onafhankelijk en op geheel vrijwillige basis. Zij staan in nauw contact met bestuur, managers en Raad van Toezicht, waarmee periodieke vergaderingen en bijeenkomsten hebben.

Werkwijze
De input komt vanuit deelnemers op de locaties, maar ook vanuit managers en bestuur over plannen en lopende zaken binnen de organisatie. Deelnemers kunnen de CR benaderen voor een afspraak. Dat kan binnen of buiten de locatie. Verder streeft de CR ernaar aanwezig te zijn bij bewonersbijeenkomsten, maar bezoeken zij ook spontaan een locatie.

Contact
De CR behandelt geen individuele vragen of persoonlijke klachten. Voor het bespreken geldt een geheimhoudingsplicht waarbij zaken anoniem en namens de groep/locatie worden behandeld. E-mailadres: ccr@neos.nl