Organisatie

De Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) is ontstaan in het jaar 2000 uit een fusie van zeven kleinschalige opvangorganisaties. Een aantal van de rechtsvoorgangers zijn destijds opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief door de paters Augustijnen, enkele particulieren en de stichting Thomas van Villanova.

 

Hoe is Neos georganiseerd?


Bestuur

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie berust bij de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit één persoon: de heer drs. R.M.P. Bakkes.

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 040 – 250 1586 of per e-mail directiesecretariaat@neos.nl
Het reglement voor de Raad van Bestuur vind je hier.

Raad van Toezicht

Het toezicht op het bestuur van de organisatie berust bij de Raad van Toezicht bestaat uit:
De heer prof. dr. Marc Vermeulen (voorzitter)
De heer drs. E.J.M. Smeets
De heer R. Stevens
Mevrouw mr. A.J.H. van Pol

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 040 – 250 1586 of per e-mail directiesecretariaat@neos.nl
Het reglement voor de Raad van Toezicht vind je hier.
De visie op toezicht -  Raad van Toezicht vind je hier.

De Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen leden. De belangrijkste aandachtspunten zijn goede arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkplek en aandacht voor personele aspecten bij de beleidsvorming. 

De Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en is een formeel medezeggenschapsorgaan met wettelijke taken en adviesbevoegdheden conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ).