Begeleid wonen

Bij begeleid wonen krijgen mensen hulp bij het zelfstandig wonen. Dat kan in groepsverband zijn of in een eigen huis, studio of appartement. Wij helpen bij het wonen, het voeren van een zelfstandige huishouding en het meedoen in de maatschappij. Met deze ondersteuning lukt het veel mensen om toch weer zelfstandig een huishouden te voeren waar dat eerst niet lukte.

Begeleid Wonen biedt allerlei vormen van woonbegeleiding. Een vorm van begeleid wonen verloopt via Plan DOOR! Dit is een samenwerkingsverband van woningcorporaties en zorginstellingen, waaronder Neos. Via Plan DOOR! worden woningen beschikbaar gesteld aan o.a. deelnemers van Neos.