EEN DAK BOVEN JE HOOFD IN 2021

20 december 2022

Namens Neos wens ik iedereen een gezond en heel goed 2021. Een jaar dat beter is dan het ‘complexe’ 2020 waarin we allemaal, direct of indirect, slachtoffer waren van het coronavirus. Ondanks alle beperkingen hebben we als Neos kunnen doen waar we voor staan: dak- en thuisloze mensen en slachtoffers van huiselijk geweld vooruit helpen met hun leven. 

Dit is gelukt dankzij het begrip, de wil en de veerkracht van de cliënten, de inventiviteit en flexibiliteit van onze medewerkers en vrijwilligers, en de samenwerking met onze partners. In 2021 gaan we hiermee door, ondanks de onzekerheden en beperkingen waarmee het nieuwe jaar start.

Want in welke omstandigheden dan ook, een ‘dak boven je hoofd’ is een essentiële bestaansvoorwaarde voor iedereen. Een dak dat meer is dan beschutting tegen de regen. Het is een ‘thuis’ waar iemand zich veilig en geborgen voelt, met mensen om zich heen die kunnen helpen. Dat zijn pijlers voor nieuw perspectief.  Dat wensen wij iedereen toe in dit nieuwe jaar; hoe eerder, hoe beter! Daarvoor werken wij mee aan de campagne ‘Iedereen onder dak.nu’ in Eindhoven; voor een beter nieuw jaar, met nieuwe perspectieven.

Raoul-campagne-Onder-Dak-200x200.jpg

Met vriendelijke groeten,
Raoul M.P. Bakkes

Directeur-bestuurder