NEOS EN GGZE PUBLICEREN LICHTBAKENS, EEN HANDBOEK VOOR HET WERKEN MET GETRAUMATISEERDE KINDEREN

20 januari 2022

Op maandag 17 januari hebben Raoul Bakkes (directeur-bestuurder) en Rianne Scherpenisse (beleidsadviseur Vrouwen- en gezinsopvang) van Neos het eerste exemplaar van het boekje Lichtbakens aangeboden aan Renate Richters, Eindhovens wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering. Hierin zijn de ervaringen verwerkt van een samenwerkingsproject van Neos en GGzE rond het werken met getraumatiseerde kinderen. De publicatie, die eind 2021 is verschenen, bevat ook achtergrondkennis over de ontwikkeling van trauma’s bij kinderen. Het kan als handboek en naslagwerk dienen voor iedereen die met deze kinderen werkt.

Traumascreening

De Vrouwenopvang van Neos (Blijf van m’n Lijfhuis en Gezinsopvang) vangt jaarlijks circa 120 kinderen op die met hun moeder gevlucht zijn voor huiselijk/eergerelateerd geweld of met hun ouder(s) dakloos zijn geworden. Landelijk onderzoek wijst uit dat deze kinderen vrijwel allemaal hechtingsproblemen hebben en een traumatisch verleden kennen. Bovendien is de gang naar de opvang zelf ook heftig.

Om deze kinderen adequaat te kunnen begeleiden werkt Neos voor voorlichting en consultatie samen met GGzE Kinderen en Jeugd. In 2020 zijn beide organisaties – gestimuleerd door het overheidsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ * – tevens het gezamenlijk project ‘Traumascreening voor kinderen in de opvang’ gestart. Hierin hebben GGzE-specialisten professionals van de Vrouwenopvang van Neos gecoacht en getraind in het hanteren van een traumasensitieve aanpak. De professionals zijn nu beter in staat om (effecten van) trauma’s te herkennen, passend om te gaan met de emoties en het gedrag van getraumatiseerde kinderen, een veilige band tussen ouder en kind te stimuleren en, waar nodig, tijdig de vinger op te steken als specialistische hulp nodig is.

De titel Lichtbakens verwijst naar het gegeven dat begeleiders een baken van hoop en vertrouwen zijn voor de kinderen en hun moeders.  Ze kunnen, ongeacht of specialistische traumabehandeling (later) nodig blijkt, door hun passende bejegening bijdragen aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen dat deze kinderen (en hun moeders) nodig hebben.

Auteur van Lichtbakens is GZ-psycholoog Saskia Vervuren (GGzE). Andere direct betrokkenen bij het project zijn Leida de Vos (systeemdeskundige GGzE), Marjolein van der Horst (kind- en gezinscoach Neos) en Rianne Scherpenisse (beleidsadviseur Neos).

Lichtbakens, het volledige handboek over werken met getraumatiseerde kinderen, kan hier gedownload worden.

Overhandiging-brochure-Lichtbakens-300x225.jpg

Successen vieren

Ondanks het moeilijke corona-jaar werden er in 2021 meer successen gevierd bij de Vrouwen- en gezinsopvang: het Blijf van mijn Lijfhuis heeft 6 gezinskamers en een tienerkamer opgeknapt en een nieuwe natuurtuin aangelegd, waar ouders en kinderen tussen het groen kunnen spelen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Kinderpostzegels.

Daarnaast heeft Neos het keurmerk Veiligheid in de vrouwenopvang behaald. Een mooie bekroning op de inspanningen die zijn verricht om ook of zelfs juist in de moeilijke corona-periode vrouwen, kinderen en gezinnen een veilige opvang te blijven bieden en weer zicht geven op een veilige toekomst.

 

* Het nationaal meerjarenplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft tot doel (de schadelijke effecten van) huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken.