Oprichting Regionaal forensisch netwerk Zuidoost-Brabant

9 augustus 2023

Strafbaar gedrag hangt vaak samen met andere problemen, zoals trauma en andere psychische aandoeningen, beperkte vaardigheden en/of verslaving. Om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken, is het cruciaal dat de onderliggende problemen worden behandeld en de zorg voor forensische cliënten optimaal is geregeld. Om dit te borgen, gaan negen zorgorganisaties in de regio samenwerken om de zorg te verbeteren voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Dat doen zij als Regionaal forensisch netwerk Zuidoost-Brabant. Deze samenwerking wordt ook formeel bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.

Regionale samenwerking voor veilige en verantwoorde terugkeer van forensische cliënten in de samenleving

Strafbaar gedrag hangt vaak samen met andere problemen, zoals trauma en andere psychische aandoeningen, beperkte vaardigheden en/of verslaving. Om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken, is het cruciaal dat de onderliggende problemen worden behandeld en de zorg voor forensische cliënten optimaal is geregeld. Om dit te borgen, gaan negen zorgorganisaties in de regio samenwerken om de zorg te verbeteren voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Dat doen zij als Regionaal forensisch netwerk Zuidoost-Brabant. Deze samenwerking wordt ook formeel bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.

De volgende organisaties maken deel uit van het Regionaal forensisch netwerk Zuidoost-Brabant: Reclassering Nederland, Penitentiaire Inrichting (PI) Grave, Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, Doorpakkers, Sint Annaklooster, Leger des Heils, Novadic-Kentron, De Woenselse Poort en Neos.

Organisaties De Woenselse Poort en Neos zijn de initiatiefnemers van deze samenwerking.

Raoul Bakkes, voorzitter regionaal forensisch netwerk Zuidoost-Brabant en directeur-bestuurder van Neos: “Met deze samenwerking willen we onder andere zorgen voor een goede doorstroom en een naadloze overgang van zorg en begeleiding voor forensische cliënten. Zodat, als zij overgeplaatst worden naar een andere organisatie of vanuit een gesloten inrichting ontslagen worden, de continuïteit van zorg wordt geborgd. Maar ook het delen van kennis, methodieken en best practices is een belangrijke pijler in deze samenwerking.’’

Gertrude Graumans, initiatiefneemster en directeur van De Woenselse Poort: “Met deze unieke samenwerking zetten we een mooie stap om de kwaliteit van de forensische zorg te verbeteren. Door elkaar en elkaars kwaliteiten goed te kennen en deskundigheid te delen, sluiten we beter aan bij de vraag van de cliënt en de samenleving.”

Afbeelding-Forensisch-netwerk.png

Onderschrift foto
Op de foto zie je vertegenwoordigers van een aantal aangesloten organisaties.
Voorste rij v.l.n.r.: Ton Verlinden (Doorpakkers), Raoul Bakkes (Neos), Gertrude Graumans (De Woenselse Poort) en Monique Netten (Leger Des Heils)   

Achterste rij v.l.n.r. : Miriam Idserda (Reclassering Nederland), Akeem Elmin (Doorpakkers) en Suzan Schrederhof (Neos)