VEILIG EN CONTEXTUEEL BEGELEIDEN VAN KINDEREN EN GEZINNEN

16 december 2022

Opleidingsspecialist Rino-Zuid en Neos ontwikkelden een lesmethode voor het veilig en contextueel begeleiden van kinderen en gezinnen. Hulpverleners die de cursus volgen leren doelgericht op te treden, zodat gezinnen weer zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Zo kunnen ze een veilige opvoedsituatie creëren voor kinderen, de geweldspiraal doorbreken en ernstige problematieken op tijd signaleren.

Eerdere deelnemers beoordelen de lesmethode als heel leerzaam en waardevol. De werkwijze is systeemgericht, methodisch en bestaat uit losse modules. Wil je achtergrondinformatie en de data waarop de modules plaatsvinden? Je vindt ze in deze flyer. Daarnaast kun je voor meer informatie contact opnemen met Gorry Cleven van Rino-Zuid.

“In de opvang zien we heel vaak kinderen met de diagnose ADHD en PDD NOS. Maar is het niet in de kern iets anders? Daar moeten hulpverleners alert op zijn! Het is belangrijk dat kinderen niet de dupe worden van de ruzie van hun ouders. Het is een grote mensenprobleem, het ligt niet aan de kinderen.” – docent

Leergang-Veilig-contextueel-begeleiden-kinderen-en-gezinnen-300x276.png