Stichting Vrienden van Neos


De stichting Vrienden van Neos stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het perspectief van deelnemers.

Het is een onafhankelijke stichting die opgericht is om aanvragen van deelnemers voor materiële ondersteuning, noodhulp en/of activiteiten goed te kunnen beoordelen. De aanvragen worden op basis van een aantal criteria toegekend en donaties komen uitsluitend en rechtstreeks ten goede aan deelnemers.

Als Vriend van Neos is het uiteraard ook mogelijk zelf een specifiek doel van een donatie of schenking te bepalen. Daarnaast is het ook mogelijk in algemene zin zelf een bijdrage te leveren en als vrijwilliger mee te helpen met activiteiten voor onze deelnemers. Alle aan de stichting ter beschikking gestelde middelen komen ten goede aan de mensen voor wie deze middelen en initiatieven zijn bestemd. Een aparte publicatie of een vermelding van een donatie of schenking is mogelijk en kan desgewenst bij ons aangegeven worden.

       Donatieformulier

Totaalbedrag: 0,00