Neos biedt hulp bij wonen. 
Hieronder lichten we toe hoe we dit doen.
 

Grofweg kun je onze hulp op het gebied van wonen onderverdelen in vier soorten: beschermd wonen, verpleegzorg, begeleid wonen en crisisopvang (voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel en voor gezinnen). Hieronder lichten we dit toe.

Beschermd wonen

Beschermd wonen biedt ondersteuning aan mensen die worstelen met veel en complexe problemen, waardoor zij (tijdelijk) niet in staat zijn om de volledige regie over hun leven te hebben. Beschermd wonen biedt hen 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding en biedt de mate van bescherming die passend is binnen de fase van het herstelproces van de deelnemer. Dat kan variëren van een beschermde, gecontroleerde woonomgeving tot aan bescherming in de thuissituatie. Het doel is om te zorgen dat de deelnemer zich positief kan ontwikkelen en de zelfredzaamheid wordt vergroot.

Neos heeft twee beschermd wonen locaties:
- PC de Boutenshof
- Barrierweg 

De gebouwen verschillen van elkaar, maar de begeleiding is hetzelfde op beide locaties. Hier lees je meer over beschermd wonen.

Verpleegzorg

Kwetsbare mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn en een medische indicatie hebben, helpen wij op onze verpleegzorg locatie op de Kwartelstraat. De locatie biedt verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm. Wij helpen dan o.a. bij persoonlijke verzorging, somatische zorg en gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en het inzetten van specialisten.

Zodra de gezondheid en omstandigheden het toelaten, is het mogelijk om te verhuizen naar een andere locatie of om met of zonder ondersteuning terug te gaan naar de eigen woning of woonvoorziening. Op deze pagina lees je meer over de begeleiding vanuit verpleegzorg. Hier vind je een impressie van onze locatie.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen krijgen mensen hulp bij het zelfstandig wonen. Dat kan in groepsverband zijn of in een eigen huis, studio of appartement. Wij helpen bij het wonen, het voeren van een zelfstandige huishouding en het meedoen in de maatschappij. Hier lees je meer over begeleid wonen.

Crisisopvang

Onze crisisopvang is bedoeld voor vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk en relationeel geweld en vanwege gedwongen prostitutie of eergerelateerde problemen. We bieden hen een veilige opvang waar zij anoniem en veilig kunnen verblijven. De vrouwen en kinderen verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk is.

Daarnaast bieden we ook crisisopvang voor gezinnen die op straat zijn komen te staan. We hebben daarvoor gezinsappartementen die speciaal ingericht zijn voor tienermoeders met kinderen of kwetsbare gezinnen.