Eerder ontvluchten huiselijk geweld door opvang huisdieren

6 juni 2024

Eerder ontvluchten van huiselijk geweld door opvang huisdieren
Neos en stichting Mendoo bundelen de krachten

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen langer in een situatie van huiselijk geweld blijven als er een huisdier in het spel is. De (ex-)partner zet het huisdier vaak in als dreig- en chantagemiddel om te zorgen dat de vrouw de situatie niet ontvlucht of weer terugkomt thuis en het dier kan niet worden meegenomen naar onze opvanglocatie vanwege ruimtegebrek. Neos en Stichting Mendoo hebben hiervoor een oplossing gevonden: de huisdieren worden in een gastgezin geplaatst, gedurende het verblijf van het vrouwelijke slachtoffer in de opvang.

Directeur-bestuurder Stichting Mendoo, Rianne Haaijema: ‘’als bij de intake bij Neos blijkt dat er een huisdier in het spel is, worden wij ingeschakeld. Wanneer er niet direct een geschikt gastgezin voorhanden is, wordt het huisdier eerst voor maximaal één week in een dierennoodopvang geplaatst. Vervolgens plaatsen we het huisdier bij geschikte gastouders en houden we gedurende het verblijf in de opvang goed contact met de eigenaresse van het dier en het gastgezin. Als de eigenaresse van het huisdier op enig moment verhuist naar een eigen woning (een veilige plek) en zij weer voor haar huisdier kan zorgen, zorgt Mendoo dat het huisdier weer bij haar wordt teruggeplaatst.’’


Directeur-bestuurder Neos, Raoul Bakkes: ‘’het meest ideaal is natuurlijk dat huisdieren bij hun eigenaresse blijven als zij naar onze opvanglocatie komen. Dat is vooralsnog nog niet mogelijk vanwege ruimtegebrek. De samenwerking met stichting Mendoo biedt echter al een hele belangrijke stap voorwaarts in het verlagen van de drempel om uit een gewelddadige situatie te stappen. We verwachten dat vrouwen door deze oplossing gemiddeld één jaar eerder het huis zullen ontvluchten.’’