Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang opnieuw behaald!

21 september 2023

Het was een kort auditjaar voor Neos: de vorige audit was in september 2022 en in juni 2023 vond de meest recente audit alweer plaats. Toch is er in deze 9 maanden veel gebeurd en gerealiseerd, met als mooi resultaat dat we opnieuw met een positief resultaat door de audit zijn gekomen en mooie complimenten hebben ontvangen.

Het was een kort auditjaar voor Neos: de vorige audit was in september 2022 en in juni 2023 vond de meest recente audit alweer plaats. Toch is er in deze 9 maanden veel gebeurd en gerealiseerd, met als mooi resultaat dat we opnieuw met een positief resultaat door de audit zijn gekomen en mooie complimenten hebben ontvangen.

Teamleidster vrouwen- en gezinsopvang, Yvonne van der Ven: ‘’ook in dit korte auditjaar hebben we  hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid binnen onze vrouwen- en gezinsopvang. Zo heeft inmiddels het merendeel van de trajectbegeleiders en kind- en gezinscoaches de SKJ-certificering behaald. Verder is er geïnvesteerd in een dashboard voor een betere monitoring en is er een aparte ruimte ingericht voor het hulpverlening- en veiligheidsplan voor kinderen volgens de methode Veerkracht. Kortom opnieuw een mooie teamprestatie om de bijdrage te leveren aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld!’’

vrouwen-en-gezinsopvang.jpg

Over het keurmerk
Het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ is een kwaliteitskeurmerk en is aanvullend op bestaande normen zoals ISO, HKZ en het kwaliteitsdocument (Ministerie van VWS, VNG en FO 2014). De ontwikkeling van het keurmerk is onderdeel van een bredere kwaliteitsagenda van de sector. Meer informatie over het keurmerk: https://keurmerkvrouwenopvang.nl/keurmerkhouders/