KOERS NEOS 2021-2025: VAN OPVANG NAAR OPLOSSEN

30 september 2021

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuwe richting voor Neos voor de periode 2021-2025.

Neos is al ruim 20 jaar een daadkrachtige organisatie die kwetsbare burgers (onder)steunt en begeleidt naar een nieuw perspectief. Samen met hen werken we aan een beter bestaan. We zijn een organisatie in beweging, die wil blijven verbeteren en vernieuwen. In de periode 2021-2025 gaan we scherper focussen op specifieke doelgroepen om onze deelnemers nog beter te ondersteunen. De strategische koers van Neos voor 2021-2025 bestaat uit drie pijlers: oplossen, samenwerken en leren.

Lees hier de verkorte versie van de nieuwe koers voor Neos voor de periode 2021-2025.