NEOS IS BENOEMD TOT GEACCREDITEERD EN VOLWAARDIG LID VAN DE NVVK!

16 december 2022

De Financiële Dienstverlening van Neos is benoemd tot geaccrediteerd en volwaardig lid van de NVVK – de Brancheorganisatie voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. Met dit lidmaatschap kan Neos haar cliënten de meest passende financiële hulp mogelijk bieden. De accreditatie omvat een scala aan duurzame professionele en flankerende diensten.

Geen geldzorgen meer

Een schone lei, een toekomst zonder betalingsachterstanden en zonder geldstress.  Dat vooruitzicht is er voor iedereen die door een opeenstapeling van diverse problemen dak- of thuisloos is geraakt.  Als je geen inkomen meer hebt het gaat op aan zorgkosten en hoge vaste lasten, kun je na 3 maanden huurachterstand al op straat komen te staan. Je moet weer opnieuw beginnen.

Bij Neos helpen we mensen in deze situaties met oplossingen voor hun problemen. Dat betekent uitzicht op een nieuw (t)huis, werk, een inkomen en mensen om je heen die je kunnen helpen.

Peter-van-der-Heijden-300x200.jpg“Het NVVK lidmaatschap betekent ook – via de leden community – toegang tot de nieuwste inzichten over vroegsignalering, preventie, terugvalpreventie en innovatie technologieën, maar ook betekent dit een verbetering van ons netwerk via de bijeenkomsten, workshops e.d. Door deze samenwerking en ontwikkelingen kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening optimaliseren. Dat voorkomt (erger) leed!” – Peter van der Heijden

Direct schulden aanpakken

De financiële dienstverleners starten meteen met het in kaart brengen van de financiën;  hoe kunnen we de schulden aanpakken en stabiel krijgen;  zoals het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.  En door het opstellen van een budgetplan met alle inkomsten en uitgaven in kaart.

Ook wordt gekeken naar de oorzaak van de problemen en hoe die straks voorkomen kunnen worden. Gewoonten zullen wellicht moeten veranderen en de inkomsten en uitgaven moeten nauwkeurig worden bijhouden.  Dat kun je allemaal leren. Collega’s van Neos gaan er samen met de klant voor zitten. Ze weten precies wat de beste methode is voor wie, en kunnen daarbij het beste helpen. Want zij zijn ook hulpverleners en  begrijpen de stress van de problemen en wat dit doet met je.

Pim-Dijkstra-300x200.jpg“Ik ben geweldig trots op dit lidmaatschap en het team. Neos heeft al een jarenlange ervaring en expertise in de hulpverlening bij financiële hulpvragen en de samenwerking daarin met o.a. wooncorporaties, zorgverzekeraars, belastingdienst en andere partijen. Zowel vanuit het integrale trajectplan van cliënten die bij Neos verblijven, als vanuit de preventieve functie; het voorkomen van uithuisplaatsing.” – Pim Dijkstra

Ken je klant

Zij overleggen veel met collega trajectbegeleiders die klanten op de andere gebieden helpen; het vinden van een nieuw thuis, een baan, of studie en sociale contacten. Financiële dienstverleners kennen de persoonlijke situaties daardoor heel goed en kunnen de klant op de meest passende manier begeleiden, zodat ze het straks (weer) zelf kunnen doen, of samen met een vrijwillig budgetmaatje of familie die kan, dat is het doel.

Neos-Chantal-van-Bokhoven-200x300.jpg“We hebben met ons team van 8 collega’s afgelopen jaren keihard gewerkt om dit lidmaatschap te verwerven; dit brengt ons meer kennis, meer mandaat en dus meer mogelijkheden om cliënten zelf vanaf de start van hun traject zo snel mogelijk naar een stabiele financiële situatie te begeleiden. We zijn getraind in het toepassen van de modules, die apart of integraal kunnen worden ingezet, naar gelang de vraag en omstandigheden. En voor de andere onderdelen, zoals Beschermingsbewind en Schuldbemiddeling blijven we nauw samenwerken met Bewindvoerders en de Gemeente Eindhoven.” – Chantal van Bokhoven

Maatwerk staat voorop

De Financiële Dienstverlening van Neos is volwaardig lid van de NVVK  ‘de Brancheorganisatie voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren’. Volgens deze autoriteit ‘staan de mogelijkheden van klant voorop  en niet de belangen van de bank!’  Hierdoor kunnen zij  de beste aanpak (modules) inzetten.

Zo is Duurzame Financiële Dienstverlening voor klanten van Neos in eerste instantie heel  geschikt. Zij kunnen vaak (nog) geen gebruikmaken van de gemeentelijke schulddienstverlening  omdat de schulden nog niet opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld  als gevolg van complexe problemen.  Dan is het doel om eerst de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en stabiel te houden.

Budgetcoaching is dan de beste optie. Hier leren klanten verantwoord met hun geld om te gaan en een  huishoudboek te beheren, op een manier die  voor hen past.  Dat kan dan al in 3 maanden lukken.  Als blijkt dat het nog niet goed genoeg gaat vanwege andere zorgen – bijvoorbeeld het vinden van werk – kan ook tijdelijk Budgetbeheer worden ingezet.  Dan wordt het beheren van het inkomen en het doen van de betalingen tijdelijk overgenomen.  De klant kan zich nu zonder geldstress volledig richten op het vinden van die baan.  Daarna kan weer worden overgeschakeld naar Budgetcoaching. Dit is echt uniek maatwerk.

“Het team heeft deze forse ingrijpende klus goed geklaard. Een compliment op deze plaats voor het team en haar aanpak van dit karwei. De werkprocessen en documenten zijn kort, bondig en to the point van opzet. Het geheel geeft een professionele uitstraling en laat zien dat het team bestaat uit betrokken en deskundige medewerkers.” – Auditor

NEOS_NVVK-300x208.jpg

Gisteren reikte Pim Dijkstra dit certificaat uit aan het team, dat zich de afgelopen jaren bijzonder heeft ingespannen om dit prachtresultaat te behalen.

“Nu kunnen we onze cliënten nóg betere financiële hulp bieden met de ontwikkelde expertise en uitbreiding van modules. Maar óók door onder andere betere regels en afspraken met financiële partijen die aangesloten zijn bij het NVVK-netwerk.”

 

Aanmelding en intake

Het proces van aanmelding tot het moment waarop de dienstverlening van start gaat met het doel de schulden duurzaam op te lossen of te stabiliseren.

Crisisinterventie

Het afwenden van een crisis – zijnde ‘bedreigende situaties’ met aanzegging tot gedwongen woningontruiming; afsluiting van gas, stadsverwarming, water of energie; opzegging of ontbinding van de zorgverzekering zodat cliënt geholpen kan worden via de reguliere schuldhulpverlening.

Betalingsregeling

Overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeisers, waarin wordt bepaald dat de vastgestelde vordering 100% wordt terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen (onderhandelen met schuldeisers, overeenkomst realiseren, toezien op nakomen verplichtingen).

Budgetbeheer

Alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de klant en het verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Levert een bijdrage aan het integraal oplossen of beheersbaar maken van bestaande financiële problemen en het voorkomen van nieuwe financiële problemen.

Budget coaching

Ondersteunen van de klant bij het opdoen van kennis en vaardigheden waardoor hij op een verantwoorde manier met zijn geld leer omgaan en in staat is om zelfstandig zijn financiële huishouden te kunnen voeren.

Duurzame Financiële dienstverlening

Het doel van Duurzame Financiële dienstverlening (DFD) is het in evenwicht brengen en houden van ikomsten en uitgaven van de cliënt in de situatie waar de schulden nog niet duurzaam kunnen worden opgelost. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld niet sarneerbare CJIB-vorderingen; bij psychosociale problematiek waardoor er geen 3-jarig schuldhulpverleningstraject, schuldregelingstraject of Wsnp-traject doorlopen kan worden.