Neos start met aanbod voor LHBTIQA+ inwoners

19 juni 2024

Voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer, aseksuele of zichzelf anders noemende inwoners (LHBTIQA+) komt het worstelen met zelfacceptatie en vaak, het afgewezen zijn door hun familie of omgeving, nog eens bovenop een situatie waarin zij tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Uit eigen onderzoek en praktijkervaringen in Eindhoven blijkt dat het huidige zorgverleningsaanbod in de regio onvoldoende aansluit bij de behoeften en leefwereld van deze doelgroep.

Neos biedt beschermde woonomgeving met begeleiding

Om bovenstaande reden bieden wij een kleine, beschermde woonomgeving voor volwassen LHBTIQA+ inwoners die even niet zelfstandig kunnen wonen. Vanuit daar ontvangen ze van ons  begeleiding op maat, om in de behoefte van deze doelgroep te kunnen voorzien. Wij richten hiervoor 3 plekken in en trainen onze medewerkers om hun kennis, bewustwording en sensitiviteit van de LHBTIQA-thematiek te vergroten.  

Raoul Bakkes: ‘’met dit aanbod streven we ernaar dat inwoners die even niet zelftandig kunnen wonen en die worstelen met zelfidentificatie en acceptatie vanwege hun genderidentiteit en seksuele voorkeur, zich krachtig kunnen ontwikkelen. Zodat zij een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. We willen met dit aanbod een inclusievere dienstverlening vanuit Neos bieden die nog beter aansluit bij de behoeften van onze deelnemers. Wij vinden het belangrijk dat je als LHBTIQA+ inwoner mag zijn wie je bent en dat bereiken we niet door van de doelgroep te verlangen dat zij zich maar aanpassen binnen het bestaande, reguliere aanbod.''

Aanmelden  
Ben je 18 jaar of ouder, herken jij je in deze situatie en zou dit voor jou mogelijk passende hulp kunnen zijn? Bespreek dit dan met je hulpverlener.