Neos verzorgt komende 4 jaar forensische zorg

26 juni 2023

Neos heeft de aanbesteding forensische zorg definitief gegund gekregen vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Neos heeft de aanbesteding forensische zorg definitief gegund gekregen vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het contract gaat in per 2024 en loopt t/m 2027. Daarna kan deze nog 2 jaar worden verlengd. Hiermee kunnen we de mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en afkomstig zijn uit de gevangenis of Penitentiaire Inrichting begeleiden bij hun herstel en re-integratie in de maatschappij.

Raoul Bakkes: ‘’Wij zijn ontzettend trots en verheugd met dit nieuws. We zien dat er een grote vraag is naar zorg voor deze doelgroep en kunnen daarin vanuit Neos van betekenis zijn. Met goede begeleiding werken we ernaar toe dat iemand weer volwaardig kan meedraaien in de maatschappij. Want iedereen verdient een plek in de maatschappij.

Momenteel begeleiden we binnen Neos al mondjesmaat mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd, maar door het winnen van deze aanbesteding kunnen we veel meer mensen helpen en de kwaliteit van onze zorg voor deze doelgroep verder verbeteren.’’