Safe Changes: op een veilige manier werken aan een andere toekomst  

1 februari 2023

Neos en het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens maken zich sterk voor slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Samen met het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie (EMP) van Lumens heeft Neos in 2022 ‘Safe Changes’ opgezet. Safe Changes biedt een combinatie van specialistische begeleiding en tijdelijke huisvesting in een (trainings) huis, zodat jonge vrouwen (van 18 tot 27 jaar) die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting de kans krijgen om in een veilige omgeving te leren en werken aan hun toekomst. Deze specifieke aanpak is erop gericht om beter aan te sluiten bij de complexe problematiek en zorgbehoeftes van deze vrouwen dan de reguliere hulpverlening.

Kleine stapjes vooruit
Het team van Safe Changes bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers om de vrouwen in de breedste zin van het woord te begeleiden. Melissa, ervaringsdeskundige bij Neos, is één van hen: ‘’het afscheid nemen van de voor deze vrouwen vertrouwde omgeving van seksuele uitbuiting en het creëren van een ander leven vraagt om kleine stapjes. Als meiden en vrouwen lang in de prostitutie hebben gezeten, gaan ze vaak denken dat dat hun werk is en dat ze niets anders kunnen. Je ziet dat ze echt weer moeten leren om van zichzelf te houden en te durven hopen. Bovendien is weer deel uitmaken van de maatschappij niet zo gemakkelijk als je een gat hebt in je cv en leg je nieuwe sociale contacten niet zomaar. Daarom vind ik het belangrijk dat, wanneer de veiligheid het toelaat, deze vrouwen juist zo dicht mogelijk in de maatschappij het traject ingaan. Want hoe langer ze niet in een normale maatschappelijke omgeving wonen, hoe eenzamer ze worden en hoe verder ze af komen te staan van de dagelijkse realiteit.’’

Begeleiding in de breedste zin van het woord
Het wonen in het ‘hier en nu’ komt net zozeer aan bod als de persoonlijke groei die iemand wil doormaken om sterker in haar schoenen te staan. Hoe houd je het in het trainingshuis fijn met elkaar? Hoe stap je weer op de samenleving af? Hoe kijk je naar je buren, hoe zorg je ervoor dat je zelf een goede buur bent? Dat is allemaal relevant om maatschappelijk weer volledig mee te kunnen draaien. Net zozeer is het van belang dat meiden kijken naar wat hen gelukkig en ongelukkig maakt en hoe dat samenhangt met hun sociale netwerk. Als je bijvoorbeeld een heel goede vriend of vriendin hebt die veelvuldig drugs gebruikt, dan is het ontzettend lastig om daar los van te komen ondanks dat je zelf niet meer aan de drugs wilt. Daar kun je naar toewerken.’’

Herstelgerichte trainingen
Binnen Safe Changes worden o.a. trainingen gegeven die deelnemers helpen weerstand te bieden aan seksuele uitbuiting. Daar horen thema’s bij zoals weerbaarheid en grenzen aangeven, relaties en rolpatronen, zelfbeeld en zelfvertrouwen, gezonde en ongezonde seksualiteit, omgaan met social media en anticonceptie. Vanuit Lumens wordt de training ‘no shame’ gegeven. Melissa: ‘’In deze training worden de meisjes en vrouwen bewust gemaakt van hun gedrag in risicovolle situaties en leren ze krachtiger in hun schoenen te staan om te voorkomen dat ze (opnieuw) in een situatie van misbruik terechtkomen.’’

Safe Changes volop in ontwikkeling
Melissa: “Safe Changes is nog volop in ontwikkeling. We hebben een weekprogramma, maar we laten de praktijk ook uitwijzen waar de deelneemsters behoefte aan hebben. Ons doel is om tot een werkwijze te komen die beter aansluit bij de problematiek en zorgbehoeftes van deze jonge vrouwen. Doordat de vrouwen binnen het traininghuis al veel ervaringen met elkaar hebben kunnen delen waar ze veel steun aan hebben gehad, zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen behouden. Daarvoor willen we binnen Safe Changes in de nabije toekomst ook lotgenotengroepen opzetten waarin vrouwen elkaar ook kunnen blijven zien na hun periode in het trainingshuis. Zo kunnen ze elkaar blijven ondersteunen en inspireren bij hun reïntegratie in de maatschappij.”

Heb je zelf te maken met seksuele uitbuiting?
Word je gedwongen om seks te hebben met anderen in ruil voor drugs, geld of een onderdak en lukt het je niet om uit deze situatie te komen? Dan willen wij je helpen, zodat je kunt werken aan een andere toekomst. Neem dan contact op met het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd) Prostitutie van Lumens via 040 219 33 88 of Expertisecentrum-MP@lumenswerkt.nl
Dat geldt ook als je iemand kent die (mogelijk) in deze situatie zit.

*Safe Changes wordt mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.