Tiemenna Oosterhof nieuw lid Raad van Toezicht Neos

1 april 2024

Per 1 april 2024 treedt Tiemenna Oosterhof toe als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Neos. Tiemenna Oosterhof werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut en directeur Zorg van de Forensische zorg en reclassering bij Tactus Verslavingszorg. Namens Tactus en Verslavingskunde Nederland neemt zij zitting in diverse landelijke gremia en werkgroepen, waaronder de programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg en het Forensisch netwerk.

Tiemenna Oosterhof: ‘’Ik kijk er erg naar uit om bij Neos te starten en bij te dragen aan de kwaliteit van zorg door inhoudelijke kennis te delen. De doelgroepen van Neos hebben vaak te maken met stigmatisering of functioneren aan de randen van de maatschappij. Neos is een mooie organisatie die samen met de deelnemer, vanuit respect en een kracht- en herstelgerichte visie, werkt aan verbetering van de situatie van haar deelnemers. Dit ondersteun ik van harte.’’

Marc Vermeulen, voorzitter Raad van Toezicht Neos: ‘’Als Raad van Toezicht zijn we blij dat we in Tiemenna Oosterhof een nieuw lid hebben gevonden. Neos heeft de ambitie om meer complexe zorgvragen te helpen oplossen, waaronder ook forensische zorgvragen. Daar sluit een toezichthouder met meer dan 20 jaar expertise op dit vlak goed aan. Wij kijken als Raad van Toezicht dan ook uit naar een intensieve en inhoudsrijke samenwerking met Tiemenna.’’