TWINTIG JAAR NEOS NIEUW PERSPECTIEF

1 mei 2020

Neos-20-jaar2-1-500x313.jpg

Vandaag, 1 mei 2020, is voor ons een gedenkwaardige dag. Het is precies 20 jaar geleden dat Neos, ‘Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting’, ontstond uit de fusie van 7 organisaties*) op het gebied van vrouwenopvang, dak- en thuislozenzorg, crisisopvang en sociale activering.

We zijn in de voorbije twee decennia uitgegroeid tot een ervaren, daadkrachtige en ambitieuze organisatie met een palet aan diensten en voorzieningen voor mensen die (dreigend) dak- of thuisloos zijn en slachtoffers van huiselijk geweld. Onze medewerkers, specialisten op het vlak van begeleiding, werk en financiën, helpen hen nieuw perspectief op te bouwen: een eigen veilig (t)huis, werk, een zinvolle dagbesteding, een stabiel inkomen en mensen om zich heen die iets voor hen kunnen betekenen. We werken hierbij intensief samen met een groot scala aan partners en vrijwilligers die hierin een belangrijke rol hebben.

Ontwikkelingen gaan door

Samen met hen hebben we in 20 jaar tijd belangrijk bijgedragen aan het ontwikkelen en integreren van voortschrijdende inzichten in de opvang en herstelgerichte begeleiding van kwetsbare burgers. We zijn in 20 jaar in alle opzichten met onze tijd meegegaan en we blijven vernieuwen. Daarvan is een treffend voorbeeld, de bouw van de nieuwe woonvoorziening met zelfstandige en duurzame woonunits, gericht op zelfredzaamheid,  daar waar sinds 1961 het Labrehuis was gevestigd.

Ontwikkeling blijft in de toekomst zeer noodzakelijk, want dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld zijn weerbarstige problemen. De samenleving wordt ingewikkelder, het aantal mensen dat uitvalt neemt toe, de problematiek bij jongeren en volwassenen wordt complexer, het geweld achter de voordeur is moeilijk te stoppen en de vraag naar huisvesting blijft dringend.

Missie:  Nieuw Perspectief

Samen met onze partners hebben we als Neos de taak om kwetsbare burgers te blijven (onder)steunen, er voor hen te zijn en hen te begeleiden naar nieuw perspectief. Dat is en blijft onze missie, ook de komende 20 jaar.

Bij ons jubileum willen we iedereen bedanken voor de jarenlange en fundamentele samenwerking en inzet voor onze cliënten. Later dit jaar hopen we ons 20-jarig bestaan nog op enige wijze ‘gestalte’ te geven, want vandaag is een feestje helaas niet mogelijk en nu ook niet gepast. We werken intussen, onder meer, door aan het neerzetten van onze nieuwe koers 2021-2024. We houden u op de hoogte!

 

*) De zeven organisaties die gefuseerd zijn tot Neos zijn Het Blijf van mijn Lijf huis, het  Labrebedrijf,  het Labrehuis, Het Ritahuis, Odulpha, Nemo en Drempelvrij