Externe klachtencommissie

Wil je jouw klacht buiten Neos neerleggen of verloopt de klachtopvang en/of -bemiddeling niet naar wens, dan kun je je richten tot de externe, onafhankelijke klachtencommissie. Als deelnemer van Neos kun je dan terecht bij de secretaris van de Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost- Brabant.

Bij de klachtencommissie is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. De commissie neemt vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden een beslissing. Daarna neemt de directie van Neos binnen een maand een besluit over de te nemen maatregelen. Bij uitzondering kan deze procedure meer tijd in beslag nemen.

Voor meer informatie
Wil je inzage in de volledige tekst van het externe klachtenreglement, dan kun je dit reglement bij elke locatie opvragen. Ook de bewoners- of cliëntenraad van je locatie heeft een exemplaar. Je kunt een medewerker of de manager van de locatie of afdeling vragen het reglement met je door te nemen.

Secretariaat Regionale Klachtencommissie
Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant
Postbus 4305
4900 CH  Oosterhout

Of stuur een mail naar: klachtencommissie@avontuurczarnota.nl