Housing First Eindhoven


Housing First is een vorm van bescherming thuis in de wijk. Mensen krijgen eerst een eigen woonruimte en worden van daaruit begeleid om te kunnen bouwen aan hun kwaliteit van leven. Het concept is gebaseerd op het grondrecht van iedereen: het recht op huisvesting. Mensen hoeven huisvesting niet eerst te verdienen of te bewijzen dat ze er klaar voor zijn.

De benadering van Housing First blijkt zeer succesrijk voor mensen die vaak al (langere tijd) allerlei trajecten hebben afgelegd. Diep in hun hart willen ze hetzelfde als iedereen: de geborgenheid van een eigen plek en ertoe doen. Meer weten over Housing First en hoe Housing First Eindhoven werkt?

Lees hier verder.

Adres

Coördinatie Housing First Eindhoven


Leger des Heils

Marisha Verkuijlen
Tel: 06-257 650 58

Neos
Team Toegang & Zorglogistiek
Tel: 0800-0117