Hulp voor slachtoffers huiselijk geweld en seksuele uitbuiting

Wij verzorgen als enige organisatie in Eindhoven en de regio opvang en begeleiding voor slachtoffers van huiselijk geweld en seksuele uitbuiting. Wij werken daarvoor nauw samen met uiteenlopende partners in ons netwerk. Hieronder lees je hier meer over.


Slachtoffers huiselijk geweld


Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door een partner, ex-partner, familielid, vriend of vriendin. Dit kan lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld zijn. Kindermishandeling en oudermishandeling zijn ook vormen van huiselijk geweld. Eerwraak en iemand uithuwelijken of dwingen om te trouwen vallen ook onder huiselijk geweld.

Welke hulp biedt Neos?

Vanuit Neos zorgen we voor anonieme en veilige opvang voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld (zie onderstaand filmpje voor een indruk van de locatie). Daarvoor geldt dat vrouwen en kinderen zo kort mogelijk verblijven, maar zo lang als noodzakelijk is.

Maar we bieden meer dan alleen veilige opvang: we begeleiden vrouwen en kinderen ook naar nieuw perspectief, een andere toekomst. Aan de hand van ieders persoonlijke situatie stellen we samen met de vrouwen en kinderen een actieplan op om te werken aan leer- en ontwikkeldoelen. Ook bieden we o.a. trainingen om weerbaarder te worden, ondersteuning bij de opvoeding of themagroepen waarin het leven na geweldservaringen wordt besproken. 

Nieuws 

Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang opnieuw behaald!
21 september 2023
Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang opnieuw behaald!

Het was een kort auditjaar voor Neos: de vorige audit was in september 2022 en in juni 2023 vond de meest recente audit alweer plaats. Toch is er in deze 9 maanden veel gebeurd en ...

Ambulante hulpverlening slachtoffers huiselijk geweld
4 juli 2023
Ambulante hulpverlening slachtoffers huiselijk geweld

De vrouwenopvang in heel Nederland kampt al jaren met een tekort aan veilige opvangplaatsen voor acute crisissituaties. Bij Neos zien we ook dat onze 14 bedden voor slachtoffers va...

Gezamenlijke oproep Veilig Thuis en organisaties vrouwenopvang: #StopFemicide en #NietEénMeer
8 maart 2023
Gezamenlijke oproep Veilig Thuis en organisaties vrouwenopva...

Gezamenlijke oproep Veilig Thuis en organisaties vrouwenopvang, onder de motto’s #StopFemicide en #NietEénMeer

Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang opnieuw behaald!
21 september 2023
Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang opnieuw behaald!

Het was een kort auditjaar voor Neos: de vorige audit was in september 2022 en in juni 2023 vond de meest recente audit alweer plaats. Toch is er in deze 9 maanden veel gebeurd en ...

Ambulante hulpverlening slachtoffers huiselijk geweld
4 juli 2023
Ambulante hulpverlening slachtoffers huiselijk geweld

De vrouwenopvang in heel Nederland kampt al jaren met een tekort aan veilige opvangplaatsen voor acute crisissituaties. Bij Neos zien we ook dat onze 14 bedden voor slachtoffers va...

Gezamenlijke oproep Veilig Thuis en organisaties vrouwenopvang: #StopFemicide en #NietEénMeer
8 maart 2023
Gezamenlijke oproep Veilig Thuis en organisaties vrouwenopva...

Gezamenlijke oproep Veilig Thuis en organisaties vrouwenopvang, onder de motto’s #StopFemicide en #NietEénMeer